Input:

676/2004 Sb., Zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.12.2013 Garance

č. 676/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. prosince 2004
o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
545/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 15, § 19, § 20, v § 23 ruší slova, v § 28 nahrazuje slova
310/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 15 vkládá odst. 4
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v § 8 mění písm. c)
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 7 mění odst. 8
289/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění; celkem 41 novelizačních bodů
59/2010 Sb.
(k 1.4.2010)
mění § 2 písm. s)
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 16 odst. 3
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 11 novelizačních bodů
307/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 307/2013 Sb. k 1.12.2013)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů
§ 34
V § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zt), které včetně poznámky pod čarou č.