Input:

67/2003 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, platné do 31.7.2004 Archiv

č. 67/2003 Sb.
[zrušeno č. 420/2004 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 26. února 2003,
kterou se mění vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí
Ministerstvo financí stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
Čl. I
Vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, se mění takto:
1. § 2 se včetně poznámek pod čarou č. 1), 2), 3) a 4) zrušuje.
2. V § 3