Input:

614/2006 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 614/2006 Sb.
[zrušeno č. 99/2017 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. prosince 2006,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb. a nařízení vlády č. 50/2006 Sb., se mění takto:
1. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
 
Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí,
členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města PrahyPočet obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hl. m. Prahy
Uvolnění členové zastupitelstva obce,
městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části
hl. m. Prahy
za výkon funkce
(pevná složka)
Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného
statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce
Příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupců 1 až 5 ve výši
a
příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupců 6 až 8 až do výše
Neuvolnění členové zastupitelstva obce,
městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy
starosty, primátora
místostarosty, náměstka primátora
předsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem
státní správy
člena rady
předsedy výboru nebo komise rady
starosty
místostarosty
předsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správy
za výkon funkce
příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupců 10 až 13
člena rady
předsedy výboru nebo komise rady
člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu
člena
zastupitelstva
odměna Kč měsíčně
odměna Kč měsíčně až do
Kč měsíčně
odměna a příplatek Kč měsíčně až do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
do 1 000
25 110
18 200
13 270
11 760
7 960
8 360
6 870
5 300
1 194 Kč na každých 100 obyvatel
1 010
800
510
240
160
nad 1 000
do 3000
 
 
 
 
 
 
 
 
11 940 Kč+178,50 Kč na každých
100 obyvatel nad 1 000 obyvatel
1 190
1 010
800
320
160
nad 3 000
do 10000
 
 
 
 
 
 
 
 
15 506 Kč+66,40 Kč na každých 100 obyvatel nad 3 000 obyvatel
1 500
1 190
1 010
360
230
nad 10 000
do 20 000
 
 
 
 
 
 
 
 
20 152 Kč+45,90 Kč na každých 100 obyvatel nad 10 000 obyvatel
1 810
1 500
1 190
410
320