Input:

59/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb. Garance

č. 59/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. února 2016,
kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 5 odst. 7 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 407/2001 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb.:
Čl. I
Příloha k vyhlášce č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb., zní:
„Příloha k vyhlášce č. 243/2009 Sb.
Seznam osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími:
 
Oddíl A.
Seznam soudně toxikologických laboratoří
 
Právnická nebo fyzická osoba: sídlo právnické osoby / místo trvalého pobytu fyzické osoby
Název pracoviště:
Adresa pracoviště:
IČO právnické nebo fyzické osoby:
 
 
 
 
Fakultní nemocnice Hradec Králové
-
 
 
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Soudně - toxikologická laboratoř Ústav klinické biochemie a diagnostiky Úsek klinické a forensní toxikologie
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
00179906
 
 
 
 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 
 
 
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
- Ústav soudního lékařství
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
00064173
 
 
 
 
Nemocnice Na Bulovce
 
 
 
Budínova 2, 180 81 Praha 8
- Oddělení soudního lékařství
Budínova 2, 180 81 Praha 8
00064211
 
 
 
 
Fakultní nemocnice Olomouc I.
 
 
 
P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
- Ústav soudního lékařství a medicínského práva
Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc
00098892
 
 
 
 
Fakultní nemocnice Plzeň
 
 
 
Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
- Ústav soudního lékařství toxikologická laboratoř
Karlovarská 48, 301 66 Plzeň
00669806
 
 
 
 
Fakultní nemocnice Ostrava
 
 
 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava -Poruba
- Ústav soudního lékařství
17. listopadu 1790 708 52 Ostrava - Poruba
00843989
 
 
 
 
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 
 
 
Pekařská 53, 656 91 Brno
- Ústav soudního lékařství
Tvrdého 2a, 662 99 Brno
00159816
 
 
 
 
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
 
 
 
Husova 357/10, 460 01 Liberec I-Staré Město
- Centrum laboratorní medicíny Oddělení klinické a soudní toxikologie
Husova 357/10, 460 01 Liberec I-Staré Město
27283933
 
 
 
 
Krajská zdravotní, a.s.
 
 
 
Nemocnice Most, o. z.
 
 
 
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
- OKB - toxikologická laboratoř
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
25488627
 
 
 
 
Krajská zdravotní, a.s.
 
 
 
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
 
 
 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
- Oddělení soudního lékařství a toxikologie. Toxikologická laboratoř
Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem
25488627
 
 
 
 
Nemocnice České Budějovice, a.s.