Input:

59/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách, ve znění účinném k 1.10.2008 Garance

č. 59/1997 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 13. března 1997,
kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
350/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
nové znění přílohy
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 34 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:
§ 1
Nemoci, u nichž se dětem a mladistvým do 18 let věku poskytuje zdravotní péče v odborných dětských léčebnách,1) a indikační zaměření těchto léčeben jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.
 
Ministr:
PhDr. Stráský v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 59/1997 Sb.
Indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách
 
 
1.
2.
3.
Poř. č. položk y
 
Indikace
Léčebna
 
III.
Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity
 
1
D80
Imunodeficience s převahou poruchy tvorby protilátek
Dětská odborná léčebna CH. G. Masarykové, Bukovany (dále jen „Bukovany“)
 
D83
Běžná variabilní imunodeficience
 
D84
Jiné poruchy imunity
 
D89
Jiné poruchy imunitního mechanizmu jinde
 
 
nezařazené
 
IV.
Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek
 
1
E44 E45
Protein - energetická podvýživa a její následky
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže Košumberk (dále jen „Luže Košumberk“)
 
E46
 
 
 
 
 
 
 
2
E66
Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů
Luže Košumberk
Olivova dětská léčebna, o.p.s., Říčany (dále jen „Říčany“)
Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, p.o. (dále jen „Metylovice“)
3
E90
Poruchy výživy při nemocech zařazených jinde
Bukovany
 
VI.
Nemoci nervové soustavy
 
1
 
KI pro celou skupinu: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné léčebnou péčí, mentální retardace znemožňující péči
 
2
Dle zákl. dg.
Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny)
Luže Košumberk
Metylovice
3
G40
Epilepsie (při dětské mozkové obrně)
Luže Košumberk
Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice, p.o. (dále jen „Boskovice“)
4
G71
Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění
Luže Košumberk
Metylovice
Boskovice
5
G80
Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení)
Boskovice
Luže Košumberk
Metylovice
6
Dle zákl. dg.
Jiné hybné poruchy centrálního původu, hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léč. rehabil., hybné poruchy po cévních příhodách mozkových či míšních, po úrazech a operacích CNS, hybné poruchy po poranění či postižení míchy. Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operaci
Luže Košumberk
Boskovice
Metylovice
 
VII.
Nemoci oka a očních adnex
 
1
H50
H51

H52
H53
H54
Strabismus
Poruchy konveregence (nedostatečná a nadměrná)
Poruchy refrakce a akomodace
Amblyopie. Poruchy binokulárního vidění
Slabozrakost
Léčebna zrakových vad, Dvůr Králové nad Labem (dále jen „Dvůr Králové“)
 
X.
Nemoci dýchací soustavy