Input:

589/2002 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce (SKP) Archiv

č. 589/2002 Sb.
[zrušeno č. 275/2008 Sb.]
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 5. prosince 2002
o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce (SKP)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2003 zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce (dále jen „klasifikace SKP“), zavedené opatřením Českého statistického úřadu ze dne 1. listopadu 1993 uveřejněným v částce 69/1993 Sb. a rozšířené opatřeními ze dne 22. července 1996 (částka 62/1996 Sb.), 4. prosince 1996 (částka 2/1997 Sb.) a 3.