Input:

586/2004 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění účinném k 1.7.2017 Garance

č. 586/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. listopadu 2004,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část čtvrtou
320/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
ruší část druhou
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 250/2016 Sb. k 1.7.2017)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 320/2015 Sb. k 1.1.2016)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 128/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III
V zákoně č. 128/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se část první zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
(zrušena zák. č. 234/2014 Sb. k 6.11.2014)
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení