Input:

584/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb. Garance

č. 584/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. prosince 2006,
kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 větě druhé se částka „963 791 799 000 Kč“ nahrazuje částkou „973 101 765 000 Kč“.
2. V § 1 odst. 1 větě třetí se částka „74 400 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „83 709 966 000 Kč“.
3. V § 1 odst. 1 písm. c) se slova „zvýšením o 14 820 000 Kč“ nahrazují slovy „snížením o 9 295 146 000 Kč“.
4. V příloze č. 1 se číslo „963 791 799“ nahrazuje číslem „973 101 765“, číslo