Input:

58/1960 Sb., Vyhláška rady Krajského národního výboru v Liberci, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně Garance

č. 58/1960 Sb.
VYHLÁŠKA
rady Krajského národního výboru v Liberci
ze dne 26. dubna 1960,
kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
§ 1
Rada Krajského národního výboru v Liberci určuje podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, stavebními