Input:

578/2006 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů Archiv

č. 578/2006 Sb.
[zrušeno č. 14/2017 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2006,
kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 12 odst. 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, (dále jen