Input:

578/1991 Sb., Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů Garance

č. 578/1991 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1991
o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů
 
Předpis:
K datu:
Poznámka:
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
ruší část desátou
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část osmou
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:

Ve znění:
ČÁST PRVNÍ
Státní rozpočet federace na rok 1992
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 134 700 000 tis. Kčs, celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 134 700 000 tis. Kčs.
(2) Celkový přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu federace je uveden v příloze č. 1.
(3) Rozdělení stanovených rozpočtových výdajů do jednotlivých kapitol státního rozpočtu federace je uvedeno v příloze č. 2. Rozdělení stanovených odvodů příspěvkových organizací a příjmů rozpočtových organizací do jednotlivých kapitol státního rozpočtu federace je uvedeno v příloze č. 3.
(4) V celkových výdajích státního rozpočtu federace jsou zahrnuty
a) prostředky na úhradu státního vyrovnávacího příspěvku obyvatelstvu ve výši 21 100 000 tis. Kčs;
b) prostředky na zabezpečení státní politiky zaměstnanosti ve výši 11 000 000 tis. Kčs;
c) prostředky na zajištění potřeb národností a na celostátní regionální politiku ve výši 3 300 tis. Kčs;
d) dotace do Federálního fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 5 000 000 tis. Kčs;
e) prostředky na federální programy strukturálních změn v hospodářství ve výši 3 000 000 tis. Kčs;
f) dotace na úhradu rozdílů cen tepla ve výši 7 000 000 tis. Kčs;
g) dispoziční fondy prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky ve výši 1 000 tis. Kčs, předsedy Federálního shromáždění ve výši 1 000 tis. Kčs a předsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky ve výši 2 680 tis. Kčs;
h) výdaje spojené s vládními úvěry ve výši 6 880 200 tis. Kčs;
i) výdaje na dluhovou službou státního dluhu federace ve výši 7 950 tis. Kčs;
j) rozpočtová rezerva vlády České a Slovenské Federativní Republiky ve výši 500 000 tis. Kčs;
k) dotace do státního rozpočtu České republiky ve výši 3 300 000 tis. Kčs;
l) dotace do státního rozpočtu Slovenské republiky ve výši 1 700 000 tis. Kčs.
(5) V roce 1992 lze použít státních finančních aktiv federace k úhradě finančních potřeb, které federaci vzniknou v souvislosti s vyúčtováním investičních akcí realizovaných na základě dohod mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik ze dne 24. září 1985 o spolupráci při výstavbě Krivorožského těžebně úpravárenského kombinátu a ze dne 16. prosince 1985 o spolupráci při výstavbě některých plynárenských objektů ve Svazu sovětských socialistických republik, a to až do výše 4,2 mld Kčs.
§ 2
(1) Rozpočtově nezajištěné úhrady lze zajistit způsobem uvedeným v § 13 zákona o rozpočtových pravidlech federace. Vláda České a Slovenské Federativní Republiky zajistí úhradu vyššími než rozpočtovanými příjmy nebo úsporami na jiných výdajích ve státním rozpočtu federace, a to za předpokladu, že těmito opatřeními nezvýší celkové výdaje příslušné kapitoly státního rozpočtu federace podle