Input:

554/1991 Sb., Nařízení vlády České republiky o osvobození některých příjmů od daně z příjmů obyvatelstva a daňových úlevách pro začínající samostatně hospodařící rolníky, platné do 31.12.1992 Archiv

č. 554/1991 Sb.
[zrušeno č. 586/1992 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České republiky
ze dne 30. října 1991
o osvobození některých příjmů od daně z příjmů obyvatelstva a daňových úlevách pro začínající samostatně hospodařící rolníky
Vláda České republiky nařizuje podle § 27 odst. 1 zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, a podle § 39 odst. 2 zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani:
§ 1
(1) Od daně z příjmů obyvatelstva se osvobozují dotace a příspěvky poskytované ze státních rozpočtů nebo ze státních fondů.1)
(2) U samostatně hospodařících rolníků,2) kteří převzali do užívání nebo do vlastnictví pozemky, se nepoužije ustanovení § 6 odst. 3 věty druhé a třetí zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, za zdaňovací období, v němž převzali do užívání nebo do vlastnictví pozemky, a za následující