Input:

539/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 539/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2005,
kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 165/2004 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb. a vyhlášky č. 660/2004 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 v Jihomoravském kraji ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 20. „Znojmo“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 9. „Mikulovice“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se bod 5. „Plaveč“ zrušuje.
Dosavadní body 6 až 8 se označují jako body 5 až 7.
2. V příloze č. 1 v Jihomoravském kraji ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 20. „Znojmo“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 16. „Znojmo“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se za bod 12. „Olbramkostel“ vkládá nový bod 13. „Plaveč“.
Dosavadní body 13 až 17 se označují jako body 14 až 18.
3. V příloze č. 1 ve Středočeském kraji ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 5. „Černošice“, ve sloupci „Matriční úřad“ se za bod 8. „Hradišťko“ vkládá nový bod 9. „Jesenice“.
Dosavadní body 9 až 22 se označují jako body 10 až 23.
4. V příloze č. 1 ve Středočeském kraji ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 5. „Černošice“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 9. „Jesenice“ sloupec „Seznam