Input:

537/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 537/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
[zrušeno č. 262/2006 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2005,
kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., nařízení vlády č. 213/2005 Sb. a nařízení vlády č. 307/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 3 se doplňuje písmeno g), které zní:
„g) státu v Úřadu pro zahraniční styky a informace“.
2. V § 6 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Okruh uměleckých a uměleckotechnických zaměstnanců a pravidla pro určení platového tarifu podle věty první může zaměstnavatel stanovit vnitřním platovým předpisem pouze v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace.“.
3. Přílohy č. 1 až 4 znějí:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)
 
Platový
Počet let
Platová třída
stupeň
započitatelné praxe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
do 1 roku
5 120
5 560
6 030
6 540
7 100
7 690
8 340
9 060
9 830
10 660
11 580
12 550
13 610
14 770
16 030
17 390
2
do 2 let
5 330
5 770
6 260
6 800
7 370
8 000
8 690
9 410
10 210
11 090
12 020
13 050
14 160
15 360
16 660
18 080
3
do 4 let
5 540
6 000
6 510
7 060
7 660
8 310
9 030
9 780
10 620
11 510
12 500
13 560
14 720
15 960
17 310
18 780
4
do 6 let
5 750
6 230
6 780
7 340
7 960
8 640
9 380
10 170
11 030
11 970
12 980
14 100
15 290
16 590
18 000
19 520
5
do 9 let
5 980
6 480
7 030
7 630
8 280
8 980
9 750
10 570
11 470
12 450
13 510
14 650
15 890
17 250
18 710
20 300
6
do 12 let
6 210
6 740
7 310
7 930
8 600
9 340
10 140
10 990
11 920
12 930
14 030
15 220
16 510
17 920
19 450
21 100
7
do 15 let
6 460
7 010
7 600
8 250
8 940
9 710
10 540
11 430
12 390
13 440
14 580
15 830
17 160
18 620
20 210
21 930
8
do 19 let
6 700
7 280
7 900
8 570
9 300
10 080
10 960
11 870
12 890
13 980
15 170
16 450
17 850
19 360
21 000
22 790
9
do 23 let
6 980
7 580
8 220
8 910
9 660
10 480
11 380
12 330
13 390
14 530
15 770
17 100
18 550
20 120
21 840
23 690
10
do 27 let
7 250
7 860
8 540
9 260
10 040
10 890
11 830
12 830
13 920
15 100
16 370
17 770
19 280
20 920
22 700
24 630
11
do 32 let
7 530
8 170
8 870
9 610
10 430
11 320
12 290
13 340
14 460
15 690
17 010
18 470
20 040
21 740
23 590
25 590
12
nad 32 let
7 830
8 490
9 220
10 000
10 850
11 780
12 770
13 850
15 030
16 310
17 700
19 200
20 830
22 600
24 510
26 600
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance