Input:

505/2005 Sb., Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima Archiv

č. 505/2005 Sb.
[zrušeno č. 110/2006 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2005
o zvýšení částek životního minima
Vláda nařizuje podle § 7 odst. 1 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 271/2001 Sb.:
§ 1
Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu1) za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana2) , činí měsíčně
a) 1 750 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,
b) 1 950 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,
c) 2 310 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,
d) 2 530 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku,
e) 2 400 Kč u ostatních občanů.
§ 2
Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním