Input:

502/2020 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 502/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. listopadu 2020,
kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky:
Čl. I
Vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb., vyhlášky č. 359/2017 Sb. a vyhlášky č. 194/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 2 větě první se