Input:

50/1975 Sb., Ústavní zákon, kterým se doplňuje čl. 64 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci Garance

č. 50/1975 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 1/1993 Sb.]
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 28. května 1975,
kterým se doplňuje čl. 64 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:
Čl. I
Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, se mění a doplňuje takto:
Dosavadní ustanovení čl. 64 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který zní:
„(2) Nemůže-li president