Input:

5/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva financí o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků v důsledku přírodních živelních pohrom Archiv

č. 5/1999 Sb.
[zrušeno č. 218/2011 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 14. prosince 1998
o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků v důsledku přírodních živelních pohrom
Ministerstvo financí stanoví v dohodě s Ministerstvem spravedlnosti podle § 16 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 36/1995 Sb.:
§ 1
(1) Od soudního poplatku se osvobozují poplatné úkony uvedené v položce 13 písm. c)