Input:

490/2003 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS), ve znění účinném k 1.1.2013 Garance

č. 490/2003 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 18. prosince 2003
o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
228/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění
201/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší se úroveň NUTS 4 (okresy) a mění kódy NUTS 3 (Vysočina a Jihomoravský kraj)
241/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
mění (Kraj Vysočina)
363/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění název úrovně NUTS 2
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, vydává s účinností od 1. ledna 2004 úplnou Klasifikaci územních statistických jednotek (dále jen „klasifikace CZ-NUTS“).
Klasifikace CZ-NUTS je shodná s Klasifikací územních statistických jednotek, která byla zavedena opatřením ČSÚ ze dne 27. dubna 1999 (uveřejněno v částce 33/1999 Sb.) a aktualizována opatřením ČSÚ ze dne 15. června 2001 (uveřejněno v částce 88/2001 Sb.).
Platné znění klasifikace CZ-NUTS je k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.
 
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
 
Příloha
 
Kód
NUTS 0
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
 
stát
území
region soudržnosti
kraj
CZ
Česká republika
 
 
 
CZ0
 
Česká republika
 
 
CZ01
 
 
Praha
 
CZ010
 
 
 
Hlavní město Praha
CZ02
 
 
Střední Čechy
 
CZ020
 
 
 
Středočeský kraj
CZ03
 
 
Jihozápad
 
CZ031
 
 
 
Jihočeský kraj
CZ032
 
 
 
Plzeňský kraj
CZ04
 
 
Severozápad
 
CZ041
 
 
 
Karlovarský kraj
CZ042
 
 
 
Ústecký kraj