Input:

487/2003 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace zemí (CZ-GEONOM), ve znění účinném k 1.1.2009 Garance

č. 487/2003 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 18. prosince 2003
o vydání Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
339/2004 Sb.
(k 1.6.2004)
mění
243/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
mění
429/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění alfabetický kód Černé Hory
aktualizované znění Klasifikace zveřejněno na internetových stránkách:www.czso.cz
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, vydává s účinností od 1. ledna 2004 úplnou Klasifikaci zemí CZ-GEONOM (dále jen „klasifikace CZ-GEONOM“).
Klasifikace CZ-GEONOM je shodná s Klasifikací zemí, která byla zavedena opatřením ČSÚ ze dne 9. září 1999 (uveřejněno v částce 72/1999 Sb.) a aktualizována oznámením ČSÚ ze dne 26. listopadu 2001 (uveřejněno v částce 164/2001 Sb.) a sdělením ČSÚ