Input:

480/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 406/2005 Sb. Garance

č. 480/2005 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 93/2009 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2005,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 406/2005 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 10 a § 36 odst.