Input:

48/1982 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění účinném k 7.6.2005 Garance

č. 48/1982 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého úřadu bezpečnosti práce
ze dne 15. dubna 1982,
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
324/1990 Sb.
(k 1.11.1990)
ruší část šestou
207/1991 Sb.
(k 31.5.1991)
mění, doplňuje § 1 odst. 1, § 241 odst. 3
352/2000 Sb.
(k 13.10.2000)
mění § 1 odst. 2 a číslování poznámek pod čarou
192/2005 Sb.
(k 7.6.2005)
ruší oddíl druhý a třetí části první, část druhou, třetí, pátou a třináctou, § 241 a přílohu č. 1
Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v dohodě s Českou odborovou radou a příslušnými ústředními orgány:
 
OBSAH
 
strana
PRVNÍ ČÁST
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 
První oddíl
 
§ 1 Rozsah platnosti
131
Druhý oddíl (zrušen č. 192/2005 Sb. k 7.6.2005)
 
Třetí oddíl (zrušen č. 192/2005 Sb. k 7.6.2005)
 
Všeobecné požadavky bezpečnosti práce
 
§ 3
131
§ 4
131
§ 5
131
§ 6
131
§ 7
131
§ 8
131
DRUHÁ ČÁST (zrušena č. 192/2005 Sb. k 7.6.2005)
 
TŘETÍ ČÁST (zrušena č. 192/2005 Sb. k 7.6.2005)
 
ČTVRTÁ ČÁST
 
ÚPRAVA A ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ
 
První oddíl
 
Obrábění kovů
 
§ 54 Společná ustanovení
139
§ 55 Soustruhy
139
§ 56 Frézky
139
§ 57 Vrtačky
139
§ 58 Hoblovky a obrážečky
140
§ 59 Pily
140
§ 60 Brusky
140
§ 61 Brousicí nástroje z umělých brusiv
140
§ 62 Rychlostní broušení
140
Druhý oddíl
 
Obrábění dřeva
 
§ 63 Společná ustanovení
140
§ 64 Rámové pily
141
§ 65 Pásové pily
141
§ 66 Kotoučové pily
141
§ 67 Ruční řetězové pily
142
§ 68 Srovnávačky
142
§ 69 Tloušťovačky
142
§ 70 Svislé spodní frézky
142
Třetí oddíl
 
Lisování a stříhání
 
§ 71 Společná ustanovení
142
§ 72 Společná ustanovení pro lisy
142
§ 73 Mechanické tažné lisy
143
§ 74 Ohraňovací lisy
143
§ 75 Vřetenové třecí lisy
143
§ 76 Hydraulické lisy
143
§ 77 Etážové hydraulické lisy
143
§ 78 Paketovací hydraulické lisy
143
§ 79 Hydraulické lisy na zpracování hmot teplem netvrditelných
144
§ 80 Vulkanizační lisy na pneumatiky a vzdušnice
144
§ 81 Rotační bubnové vulkanizační lisy
144
§ 82 Příklopové tiskařské, ohýbací a drážkovací lisy
144
§ 83 Společná ustanovení pro nůžky
144
§ 84 Strojní tabulové nůžky
144
§ 85 Okružní a křivkové nůžky
144
Čtvrtý oddíl
 
Zakružování a rovnání materiálů
 
§ 86 Zakružovačky
145
§ 87 Rovnačky
145
Pátý oddíl
 
Kování bucharem
 
§ 88 Společná ustanovení pro buchary
145
§ 89 Parní, vzduchové a pružinové buchary
145
§ 90 Hydraulické padací buchary
145
§ 91 Zápustky
145
Šestý oddíl
 
Válcování materiálů
 
§ 92 Válcovací stolice
145
§ 93 Papírenské stroje
146
Sedmý oddíl
 
Potiskování materiálů
 
§ 94
146
Osmý oddíl
 
Formování materiálů
 
§ 95 Formovací stroje
146
§ 96 Vstřelovací a foukací stroje
146
§ 97 Pískomety
146
§ 98 Obracecí stroje
146
Devátý oddíl
 
Slévání
 
§ 99 Společná ustanovení
146
§ 100 Pánve na tekutý kov a strusku
147
§ 101 Pánve pro lití spodem
147
§ 102 Bubnové pánve
147
§ 103 Licí stroje pro vysoké pece
147
§ 104 Odlévací vozy
147
§ 105 Licí zařízení
147
§ 106 Tlakové licí stroje
147
Desátý oddíl
 
Uvolňování a čistění odlitků
 
§ 107 Uvolňování odlitků
147
§ 108 Čistění odlitků v omílacích bubnech
148
§ 109 Čistění odlitků tryskáním
148
Jedenáctý oddíl
 
Svařování a termické řezání
 
§ 110 Společná ustanovení
148
§ 111 Svařování a řezání plamenem
148
§ 112 Svařování elektrickým obloukem
149
§ 113 Svařování a řezání plazmou
149
§ 114 Svařování a řezání pod vodou
149