Input:

479/2001 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů Garance

č. 479/2001 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
ZÁKON
ze dne 6. prosince 2001,
kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 2 písm. a) zákona č. 256/2001