Input:

463/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Archiv

č. 463/2012 Sb.
[zrušeno č. 205/2015 Sb.]
ZÁKON
ze dne 4. prosince 2012,
kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 266/2006 Sb.
Čl. I
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 91 se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2015“ a číslo „2023“ se nahrazuje číslem „2025“.
2. V § 92 odst. 1, odst. 2 písm. b) a c) a odst. 3 písm. b) a c) se číslo „2012“ nahrazuje číslem „2014“.
3. V § 92 odst. 1, odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. c) se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2015“.
4. V § 94 odst. 1 se číslo „2012“ nahrazuje číslem „2014“.
5. V § 94 odst. 2 se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2015“.
6. V § 95 se číslo „2012“ nahrazuje číslem „2014“ a číslo „2013“ se nahrazuje číslem „2015“.
7. V § 99 se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2015“ a číslo „2016“ se nahrazuje číslem „2018“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 267/2006 Sb.
Čl. II
Zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V části třicáté druhé čl. XXXII se číslo „2012“ nahrazuje číslem „2014“ a číslo „2013“ se nahrazuje číslem „2015“.
2. V části třicáté třetí čl. XXXIII se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2015“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 264/2006 Sb.
Čl. III
V části šedesáté první čl. LXX zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 218/2007 Sb. a zákona č.