Input:

454/1990 Sb., Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, platné do 31.5.1992 Archiv

č. 454/1990 Sb.
[zrušeno č. 235/1992 Sb.]
Ministerstvo výstavby a stavebnictví České republiky
vydalo podle § 17 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky výnos č. 3/1990 ze dne 25. října 1990, kterým se mění a doplňuje výnos č. 1 ze dne 19. ledna 1983, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely