Input:

441/2022 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 441/2022 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a § 116 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Čl. I
Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 352/2019 Sb. a nařízení vlády č. 391/2021 Sb., se mění takto:
1. V písmenu A 2. části díl 2.19 včetně nadpisu zní:
„Díl 2.19 ZDRAVOTNICTVÍ
 
2.19.01
SANITÁŘ
3-5
2.19.02
AUTOPTICKÝ LABORANT
5
2.19.03
ŘIDIČ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
5-8
2.19.04
ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA
5,6
2.19.05
MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ, MASÉR NEVIDOMÝ A SLABOZRAKÝ VE ZDRAVOTNICTVÍ
5
2.19.06
OŠETŘOVATEL
5-7
2.19.07
DEZINFEKTOR
5
2.19.08
ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA
7,8
2.19.09
NUTRIČNÍ ASISTENT
7,8
2.19.10
ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK
7,8
2.19.11
LABORATORNÍ ASISTENT
7,8
2.19.12
PRAKTICKÁ SESTRA
7-9
2.19.13
VŠEOBECNÁ SESTRA
10-12
2.19.14
PORODNÍ ASISTENTKA
10-12
2.19.15
ERGOTERAPEUT
10-12
2.19.16
RADIOLOGICKÝ ASISTENT
10-12
2.19.17
ZDRAVOTNÍ LABORANT
10-12
2.19.18
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
10, 11
2.19.19
OPTOMETRISTA
10, 11
2.19.20
ORTOPTISTA
10, 11
2.19.21
ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
10, 11
2.19.22
ORTOTIK-PROTETIK
10, 11
2.19.23
NUTRIČNÍ TERAPEUT
10-12
2.19.24
ZUBNÍ TECHNIK
9-11
2.19.25
DENTÁLNÍ HYGIENISTKA
9-11
2.19.26
ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ
10-12
2.19.27
FARMACEUTICKÝ ASISTENT
9, 10
2.19.28
BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK
10-12
2.19.29
RADIOLOGICKÝ TECHNIK
10, 11
2.19.30
ADIKTOLOG
10-12
2.19.31
PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ PSYCHOLOG
11-14
2.19.32
LOGOPED VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ LOGOPED
11-14
2.19.33
ZRAKOVÝ TERAPEUT
11-13
2.19.34
FYZIOTERAPEUT, ODBORNÝ FYZIOTERAPEUT
10-13
2.19.35
RADIOLOGICKÝ FYZIK
11-14
2.19.36
ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH A PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
11-14