Input:

436/1992 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci, platné do 16.3.1994 Archiv

č. 436/1992 Sb.
[zrušeno č. 84/1994 Sb.]
SDĚLENÍ
federálního ministerstva zahraničních věcí
Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 1992 byl v Kyjevě podepsán Dodatek k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci z 30. července 1991. Dodatek vstoupil v platnost na základě svého článku 3 dnem podpisu.
České znění Dodatku se vyhlašuje současně.
DODATEK
k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci z 30. července 1991
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Ukrajiny (dále jen „smluvní strany“) se dohodly takto:
Článek 1
Každá smluvní strana poskytne zacházení podle doložky nejvyšších