Input:

430/2005 Sb., Vyhláška , kterou se stanoví kritéria pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací Archiv

č. 430/2005 Sb.
[zrušeno č. 228/2012 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 5. října 2005,
kterou se stanoví kritéria pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací
Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 53 odst. 4 zákona:
§ 1
Společná významná tržní síla
Na relevantním trhu může být označeno více subjektů se společnou významnou tržní silou, pokud působí na trhu, jehož struktura vytváří předpoklady ke koordinovanému vlivu na tento trh, a to i v případě, kdy mezi těmito subjekty nejsou strukturální nebo jiné vazby.
§ 2
Kritéria pro vyhodnocení společné významné tržní síly
(1) Společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu je možné stanovit tehdy, jestliže trh odpovídá několika přiměřeným charakteristikám, zejména pokud se týká vyhodnocení koncentrace hodnoceného trhu, jeho