Input:

425/2002 Sb., Zákon, kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003, ve znění účinném k 15.9.2005 Garance

č. 425/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. září 2002,
kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
nález ÚS
355/2005 Sb.
(k 15.9.2005)
ruší část ust. § 2, pokud se týká soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu (§ 1 písm. h)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Pro určení platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce
a) poslance a senátora Parlamentu,
b) člena vlády,
c) prezidenta republiky,
d) soudce Ústavního soudu,
e) člena, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
f) člena, místopředsedy a předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
g) ředitele Bezpečnostní informační služby,
h) soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu,
i) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,
j) předsedy Komise pro cenné papíry a člena prezidia Komise pro cenné papíry,
k) předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů a inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů,
l) státního zástupce a
m) ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zaměstnance Úřadu pro