Input:

421/2008 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009 Garance

č. 421/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. listopadu 2008,
kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 20 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 438/2004 Sb.:
§ 1
Nákladové indexy pro přerozdělování pojistného na všeobecné zdravotní pojištění pro rok 2009 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
 
Ministr:
MUDr. Julínek, MBA v. r.
 
Příloha k