Input:

400/2008 Sb., Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví Garance

č. 400/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. října 2008,
kterou se zrušuje vyhláška č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a