Input:

40/1994 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.7.2015 Garance

č. 40/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 15.února 1994,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší čl. II
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
ruší čl. I
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. 1
(zrušen zák. č. 332/2014 Sb. k 1.7.2015)
Čl. II
(zrušen zák. č. 362/2003 Sb. v platném znění k 1.1.2007)
Čl. III
Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 55 odst. zní:
„(1) Pracovní doba příslušníků může být rozvržena nerovnoměrně. Délka pracovní