Input:

390/2009 Sb., Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení okresních národních výborů a nařízení okresních úřadů Garance

č. 390/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. října 2009,
kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení okresních národních výborů a nařízení okresních úřadů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 71/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., a čl. CXIX bodu 3 zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů:
§ 1
Zrušují se:
1. Obecně závazné nařízení Okresních národních výborů v Českých Budějovicích, Písku a Příbrami z roku 1967 - Statut rekreační oblasti Orlík.
2. Obecně závazné nařízení Okresního národního výboru v Písku z roku 1982 - Statut a provozní řád rekreačních oblastí v okrese Písek.
3. Nařízení Okresního úřadu Benešov č. 3/96, o zabezpečení požární ochrany (dále jen PO) ve zvláštních případech - a) v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 1. Období mimořádných klimatických podmínek (déletrvající sucho) 2. Období sklizně pícnin, obilovin, skladování píce a slámy 3. Topné období - b) v budovách zvláštního významu - c) při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
4. Nařízení Okresního úřadu Benešov č. 4/96, zabezpečení vodních zdrojů pro potřeby PO okresu Benešov (vyhlášeno dne 31. 7. 1996).
5. Nařízení Okresního úřadu Benešov č. 5/96, požární poplachový plán okresu Benešov (vyhlášeno dne 15. 8. 1996).
6. Nařízení Okresního úřadu Benešov č. 6/96, plošné pokrytí území okresu Benešov jednotkami PO (vyhlášeno dne 15. 8. 1996).
7. Nařízení Okresního úřadu Beroun ze dne 10. 6. 2002, Požární poplachový plán okresu Beroun.
8. Nařízení Okresního úřadu Beroun, kterým určuje zdroje vody pro hašení požárů (vyhlášeno dne 7. 2. 2002).
9. Nařízení Okresního úřadu Blansko č. 5/2002 ze dne 20. 2. 2002, kterým se vydává Požární poplachový plán okresu Blansko.
10. Nařízení Okresního úřadu Blansko č. 6/2002 ze dne 20. 2. 2002, kterým se stanoví podmínky pro zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů.
11. Nařízení Okresního úřadu Blansko č. 7/2002 ze dne 20. 2. 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
12. Nařízení Okresního úřadu Blansko č. 8/2002 ze dne 20. 2. 2002, jímž se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
13. Nařízení Okresního úřadu Brno-venkov č. 2/1995, Plošné pokrytí území okresu Brno-venkov jednotkami požární ochrany.
14. Nařízení Okresního úřadu Brno-venkov č. 1/1997, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení zdrojů požární vody.
15. Nařízení Okresního úřadu Brno-venkov č. 2/1997, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného požárního nebezpečí vzniku požárů.
16. Nařízení Okresního úřadu Brno-venkov č. 3/1997, kterým se vydávají opatření k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.
17. Nařízení Okresního úřadu Brno-venkov č. 4/1999, kterým se stanoví „Požární poplachový plán okresu Brno-venkov“.