Input:

354/1999 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Garance

č. 354/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. prosince 1999,
kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, se mění takto:
1. V příloze č. 1 k zákonu č. 167/1998 Sb. se za položku „Difenoxylát“ vkládá do sloupce „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ slovo „Dihydroetorfin“ a do sloupce „Chemický název“ slova „7,8-dihydro-7- a-[1-(R)-hydroxy-1-methyl- butyl]-6,14-endo-ethantetrahydrooripavin“ a za položku „Racemorfan“ se vkládá do sloupce „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ slovo