Input:

352/2009 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Archiv

č. 352/2009 Sb.
[zrušeno č. 58/2018 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 29. září 2009,
kterou se mění vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, se mění takto:
1. V § 5 odst. 2 se slova „v příloze č. 5“ nahrazují slovy „v příloze č. 4“.
2. Příloha č. 5 k vyhlášce zní:
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 225/2008 Sb.
Doporučené denní dávky (DDD) vitaminů a minerálních látek
 
Vitamin nebo minerální látka
jednotka
Doporučená denní dávka
Vitamin A
μg
800
Thiamin (vitamin B1)
mg
1,1
Riboflavin (vitamin B2)
mg
1,4
Vitamin B6
mg
1,4
Vitamin B12
μg
2,5
Kyselina pantothenová
mg
6
Vitamín C
mg
80
Vitamín D
μg
5
Vitamín E
mg
12
Vitamin K
μg
75
Biotin
μg
50
Kyselina listová
μg
200
Niacin
mg
16