Input:

349/2017 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018 Garance

č. 349/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 13. října 2017,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona