Input:

347/2013 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Garance

č. 347/2013 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 22. října 2013
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně