Input:

345/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 345/2019 Sb.
[zrušeno č. 553/2020 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2019,
kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1 písm. h) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 99/2019 Sb., a § 12 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/2010 Sb., vyhlášky č. 8/2011 Sb., vyhlášky č. 464/2011 Sb., vyhlášky č. 457/2012 Sb., vyhlášky č. 408/2013 Sb., vyhlášky č. 347/2014 Sb., vyhlášky č. 360/2015 Sb., vyhlášky č. 410/2016 Sb., vyhlášky č. 412/2017 Sb. a vyhlášky č. 334/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 1 a v označení přílohy č. 1 se text „č. 1“ zrušuje.
2. § 2 se zrušuje.
3. V příloze č. 1, části Jihomoravský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Brno, se za slova „Brno-Kohoutovice“ vkládají slova „ , Úřad městské části Brno-Komín“.
4. V příloze č. 1, části Plzeňský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Plzeň se za slova „Plzeň 5-Křimice“ vkládají slova „ , Úřad městského obvodu Plzeň 6-Litice“.
5. V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se za slovo „Dřevčice“ vkládá slovo „ , Horoušany“.
6. V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav se za slovo „Sedlec“ vkládá slovo „ , Semčice“.
7. V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Příbram se za slovo „Počaply“ vkládá slovo „ , Počepice“.
8. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
 
„Abú Dhabí
velvyslanectví“

vkládá nový řádek, který zní:
 
„Ankara
velvyslanectví“.
9. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
 
„Hanoj
velvyslanectví“

vkládá nový řádek, který zní:
 
„Havana
velvyslanectví“.
10. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
 
„Jakarta
velvyslanectví“

vkládá nový řádek, který zní:
 
„Jekatěrinburg
generální konzulát“.
11. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
 
„Kodaň
velvyslanectví“

vkládá nový řádek, který zní:
 
„Kuvajt
velvyslanectví“.
12. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
 
„Madrid
velvyslanectví“

vkládají nové řádky, které znějí:
 
„Manchester
generální konzulát
Mexiko
velvyslanectví
Milán
generální konzulát“.
13. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
 
„New York
generální konzulát“

vkládá nový řádek, který zní:
 
„Nikósie
velvyslanectví“.
14. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
 
„Toronto
generální konzulát“