Input:

345/1991 Sb., Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků Garance

č. 345/1991 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 586/1992 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 31. července 1991,
kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků
Federální ministerstvo financí stanoví podle § 391 odst. 1 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 36 odst. 2 zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku, a § 32 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů:
Čl. I
Vyhláška federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o