Input:

326/1993 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie, ve znění účinném k 1.1.2009 Garance

č. 326/1993 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 273/2008 Sb.]
ZÁKON
ze dne 8. prosince 1993,
kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší článek III
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší čl. I
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
(zrušen zák. č. 274/2008 Sb. k 1.1.2009)
Čl. II
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii