Input:

324/2010 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů Garance

č. 324/2010 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 19. listopadu 2010
o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2011 aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů.
TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání 2010, česká verze 2011 je systém pro popis anatomického rozsahu nemocí založený na určení tří složek:
T  - rozsah primárního nádoru,
N  - nepřítomnost či přítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách,
M