Input:

314/2004 Sb., Zákon o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní Garance

č. 314/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. dubna 2004
o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Česká republika je oprávněna přijmout úvěry od Evropské investiční banky na financování výstavby silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní, v celkové výši 310 000 000 EUR. Jednotlivé úvěry budou splatné ve lhůtě do 25 let ode dne podpisu příslušné smlouvy o úvěru, nejpozději však do 31. prosince 2030.
(2) Silniční okruh kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní, tvoří