Input:

313/2005 Sb., Vyhláška o stanovení vzoru a náležitostí záruční listiny pro zajištění spotřební daně ručením Garance

č. 313/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. července 2005
o stanovení vzoru a náležitostí záruční listiny pro zajištění spotřební daně ručením
Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 k provedení § 21 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví vzor a náležitosti záruční listiny pro zajištění