Input:

313/2004 Sb., Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb. Garance

č. 313/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. dubna 2004
o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ DLUHOPISOVÝ PROGRAM NA ÚHRADU ČÁSTI ROZPOČTOVANÉHO SCHODKU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2004
§ 1
(1) Účelem státního dluhopisového programu je úhrada části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004.
(2) Maximální rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 103 641 120 000 Kč.
(3) Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 35 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o