Input:

30/2007 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně Garance

č. 30/2007 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 9. února 2007
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 1. 1. 2007 do 31. 1. 2007:
1. Dodatek č. 2 (ze dne 2. 1. 2007) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený mezi

Odborovým svazem ECHO,
Českým odborovým svazem energetiků,
Odborovým svazem zaměstnanců jaderných elektráren
a
Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.
2. Dodatek č. 3 (ze dne 21. 12. 2006) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený mezi

Českomoravskou elektrotechnickou asociací
a
Odborovým svazem KOVO.
3. Dodatek č. 3 (ze dne 2. 1. 2007) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený mezi

Odborovým svazem ECHO
a
Svazem chemického průmyslu České republiky.
4. Kolektivní smlouva vyššího stupně (ze dne 22. 12. 2006 s účinností od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007) uzavřená mezi

Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů České republiky
a
Zemědělským svazem České republiky,
Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů.
5. Kolektivní smlouva vyššího stupně (ze dne 13. 12. 2006 s účinností od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007) uzavřená mezi

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekcí silničního hospodářství
a
Svazem dopravy České republiky - Sekcí silničního hospodářství.
6. Kolektivní smlouva vyššího stupně (pro a. s. a s. r. o.) (ze dne 11. 1. 2007 s účinností od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007) uzavřená mezi

Odborovým svazem pracovníků dopravy,