Input:

298/2022 Sb., Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění účinném k 1.1.2024 Archiv

č. 298/2022 Sb., Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění účinném k 1.1.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. října 2022
o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
343/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění, celkem 38 novelizačních bodů
442/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění, celkem 35 novelizačních bodů
28/2023 Sb.
(k 4.2.2023)
mění, celkem 22 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
77/2023 Sb.
(k 1.4.2023)
mění, celkem 23 novelizačních bodů
215/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 8a, § 8b a přílohy; vkládá § 8da
298/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
pozbývají platnosti ustanovení § 1 odst. 2, § 2 odst. 1 až 5, § 3, § 4 odst. 5 až 7, § 12 a 12a
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb., zákona č. 287/2022 Sb., zákona č. 365/2022 Sb. a zákona č. 19/2023 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Toto nařízení stanovuje v návaznosti na nastalou mimořádnou tržní situaci na trhu s elektřinou a trhu s plynem ceny elektřiny a plynu, vymezuje zákazníky, pro které se stanovené ceny elektřiny a plynu uplatní, rozsah odběru nebo dodávky elektřiny a plynu, ve kterém se stanovené ceny elektřiny a plynu uplatní, další podmínky, za kterých se stanovené ceny elektřiny a plynu uplatní, rozsah a způsob poskytování informací nezbytných k uplatnění stanovených cen elektřiny a plynu.
(2)  Ustanovení pozbylo platnosti k 1.1.2024, viz § 14 odst. 2.
(3)  Toto nařízení dále stanovuje nejvyšší přípustný rozsah majetkového prospěchu, který může účastník trhu s elektřinou nebo plynem získat odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu v odběrných místech na území České republiky (dále jen „nejvyšší přípustný majetkový prospěch”), období pro posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu a lhůtu splatnosti odvodu nadměrného majetkového prospěchu.
§ 2
Ceny elektřiny a plynu
(1)  Ustanovení pozbylo platnosti k 1.1.2024, viz § 14 odst. 2.
(2)  Ustanovení pozbylo platnosti k 1.1.2024, viz § 14 odst. 2.