Input:

293/1998 Sb., Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Sokolova o veřejném pořádku a čistotě ve městě ze dne 26. června 1997 Garance

č. 293/1998 Sb.
NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem České republiky
Ústavní soud rozhodl dne 24. listopadu 1998 v plénu o návrhu přednostky Okresního úřadu v Sokolově na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Sokolova o veřejném pořádku a čistotě ve městě ze dne 26. června 1997
takto:
Ustanovení kapitoly II, kapitoly III - odst. 2, odst. 3 a odst. 4, kapitoly IV, kapitoly V - odst. 2, kapitoly VI odst.