Input:

291/2000 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CE Archiv

č. 291/2000 Sb.
[zrušeno č. 490/2009 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. července 2000,
kterým se stanoví grafická podoba označení CE
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., k provedení § 13 odst. 6 zákona:
§ 1
(1) Grafická podoba označení CE je uvedena v příloze k tomuto nařízení.
(2) Pokud je označení CE zmenšeno nebo zvětšeno, musí být zachovány proporce dané mřížkou na obrázku.
(3) Jednotlivé části označení CE musí mít zásadně stejnou výšku, která nesmí být menší než