Input:

284/2010 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného Archiv

č. 284/2010 Sb.
[zrušeno č. 307/2013 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. září 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 172/2006 Sb.,
o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného
Vláda nařizuje podle § 5 odst. 4 zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o