Input:

278/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, platné do 30.4.2004 Archiv

č. 278/2002 Sb.
[zrušeno č. 40/2004 Sb.]
ZÁKON
ze dne 29. května 2002,
kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve